Organizační struktura

Barbora Hermanová

Barbora Hermanová

vedoucí oddělení

Zvyšuje povědomí o společnosti HMMC a povědomí o značce Hyundai mezi cílovými skupinami v regionu, České republice, Evropě i celosvětově. Zajišťuje interní komunikaci směrem k zaměstnancům. Organizuje aktivity spojené se společenskou odpovědností firmy.

Sekce Role a odpovědnosti
Interní komunikace
  • Zajištění interní komunikace směrem k zaměstnancům firmy prostřednictvím interních informačních nástrojů
  • Organizace a zajištění exkurzí v HMMC
  • Správa internetových stránek a profilů na sociálních sítích
  • Organizace firemních akcí a projektů
Vnější komunikace
  • Vnější komunikace s médii, veřejností i institucemi
  • Protokolární návštěvy
  • Sponzorství, mediální a marketingová partnerství
  • Vyhledávání nových obchodních příležitostí