Organizační struktura

Martin Remeš

Martin Remeš

vedoucí oddělení

Nastavení systému a pravidelné doplňování dílů v souladu s Q.C.D., vyhledávání nových dodavatelů a pravidelné zlepšování systému, jež povede ke snížení nákladů a zlepšení kvality.

Sekce Role a odpovědnosti
Řízení dodávek a vývoje dílů 
  • Celkové řízení nového projektu v oblasti nákupu
  • Vyjednávání o cenách dílů
  • Vytvoření plánu, selekce dodavatelů, výběr dodavatelů dílů
  • Zajištění kvality dílů
  • Řízení a podpora dodavatelů (proces, kvalita, náklady, design, operativní problémy)
  • Řízení dodávek dílů
  • Podpora výrobních oddělení
  • Kontrola výrodní kapacity dodavatele v návaznosti na dlouhodobý a střednědobý plán