Organizační struktura

Řízení strategického nákupu dílů

Jaemo Yang

Jaemo Yang

Vedoucí oddělení
Sekce Role a odpovědnosti
Řízení nákladů
 • Plánování a provádění investic nástrojů
 • Kontrola a řízení materiálových nákladů výrobku
 • Podpora v oblasti určování původu
 • Podpora v oblasti změn cen nakupovaných dílů
Zajištění zlepšování dodavatelské kvality
 • Řízení, podpora a spolupráce s dodavatelskou společností
 • Audit dodavatele (5 STAR audit, SQ audit)
 • Sledování kvalitativních ukazatelů a výkonnosti dodavatele
 • Organizace školení a seminářů
Řízení projektů
 • Tvorba a řešení strategických plánů nákupního oddělení v rámci krátké a středně dlouhé strategie společnosti
 • Sběr a vyhodnocování dat pro nejrůznější analýzy a investigace v rámci oddělení
 • Kontakt a rozvoj obchodního vztahu s mezinárodními automobilovými asociacemi, investičními státními asociacemi a jinými organizacemi či sdruženími
 • Udávání taktu a směru nákupního oddělení pomocí identifikace interních úzkých míst
 • Tvorba a zlepšování nákupních pracovních postupů v rámci „lean office“
 • Řízení projektů nových vozů ve fázích zavádění do sériové výroby