Organizační struktura

David Valenta

David Valenta

vedoucí oddělení

Podporuje vedení společnosti a všechna její oddělení v právních záležitostech, předchází soudním sporům a řeší je. 

Sekce Role a odpovědnosti
Role a odpovědnosti
  • Návrh, kontrola a podpora při vyjednávání smluv
  • Řešení soudních sporů
  • Příprava právních analýz
  • Monitoring legislativy, vzdělávání zaměstnanců
  • Compliance a interní audit
  • Komunikace s orgány státní správy a neziskovými organizacemi