Organizační struktura

Martin Remeš

Martin Remeš

vedoucí oddělení

Nákup produktů nejlepší kvality a ceny, jejich včasné dodání tak, aby společnost HMMC dosahovala nejlepších možných výsledků.

Sekce Role a odpovědnosti
Suroviny
 • Nákup surovin (např. ocel)
 • Nákup doplňkových materiálů (např.: barvy, tmelu, nemrznoucí kapaliny, brzdové kapaliny atd.)
Vybavení a náhradní díly
 • Nákup vybavení a zařízení pro výrobu
 • Nákup náhradních dílů zařízení
 • Likvidace vyřazených a zastaralých zbytků materiálů a vybavení
Přeprava
 • Celní záležitosti
 • Přeprava (import, export)
 • Celní režimy
Řízení a průzkum trhu
 • Nákup vybavení a náhradních dílů
 • Monitoring vývoje trhu
 • Koordinace přepravu zboží a materiálu