Organizační struktura

Pavel Šmída

Pavel Šmída

vedoucí oddělení

Lisovna vyrábí vnější plechové díly karosérií za pomoci vysokotonážních lisů, lisovacích a tvarovacích razidel. Kontinuální zajišťování dodávek lisovaných plechových dílů do dalších výrobních procesů.

Sekce Role a odpovědnosti
Výroba
  • Zajišťování výroby a kvality v souladu s pracovními normami
  • Řízení zásob a toku materiálu
  • Naplňování plánu výroby a zajištění hladkého průběhu výroby
  • Zajišťování plynulých dodávek materiálu do dalších výrobních procesů
Výrobní procesy
  • Analýza výrobního procesu a poruch zařízení
  • Příprava a oprava lisovacích nástrojů
  • Kontrola výrobní haly a zařízení lisovny