Organizační struktura

Peter Vojtek

Peter Vojtek

vedoucí oddělení

Výroba automobilů nejlepší kvality na evropském trhu, minimalizace nákladů na poruchovost.

Zavedení důsledné kontroly kvality a verifikačního systému.

Sekce Role a odpovědnosti
Kvalita svařovny
 • Kontrola kvality vstupních dílů od dodavatelů (patrol)
 • Řízení jakosti dílů z lisovny
 • Inspekce finální karosérie na výstupní lince
 • Měření geometrie karoserií na třísouřadnicovém měřicím zařízení
 • Pravidelné testování kvality svárů pomocí trhací zkoušky
Kvalita lakovny
 • Laboratorní testy vstupních materiálů (laky, tmely, vosky a jiné)
 • Ověření antikorozní ochrany karosérií
 • Kontrola povrchu lakované karosérie (značení neakceptovatelných vad na opravu)
 • Analýza vad na povrchu lakované karosérie a stanovení příčin jejich vzniku
 • Kontrola barevné shody všech lakovaných dílů a karosérie
Kvalita montáže
 • Statická kontrola jakosti smontování vozidla (specifikace, vizuální poškození vozidla)
 • Dynamická kontrola jakosti montáže (dynamický test brzd, testovací dráha)
 • Diagnostická kontrola vozidla (elektrický test, funkčnost systémů vozidla)
 • Pravidelná (patrol) kontrola kritických spojů a ověřování zařízení
 • Prošetřování problémů a ověřování nastavených opatření
Kvalita dílů
 • Schvalování plánů kvality pro nové díly
 • Provádění pravidelných inspekcí
 • Kontrola úrovně kvality dodavatelů
 • Prošetření problémových dílů a nastavení vhodných opatření
Kvalita převodovek
 • Testování a vyhodnocení činnosti převodovky - optimalizace hlučnosti a trvanlivosti, specifikace dílů
 • Měření vlastností převodovky
 • Pravidelná kontrola kritických procesů a ověřování zařízení
 • Prošetřování problémů a ověřování nastavených opatření
Zlepšování kvality
 • Detailně analyzuje chronické problémy a připravuje zlepšování
 • Komunikuje s R&D specialisty a poskytuje jim maximální podporu při investigaci v HMMC
 • Pravidelně reportuje a sdílí informace s dalšími odděleními
 • Aktivně se podílí na přípravách nových projektů v rámci CFT týmů