Organizační struktura

Kontrola a plánování výroby

Lukáš Bordovský

Lukáš Bordovský

vedoucí oddělení

Hlavním cílem oddělení je zvýšení produktivity a naplnění výrobních strategií společnosti HMMC. Supply chain management, tj. řízení systému dodávek a dodavatelské řetězce jako celku vedoucího k včasnému doručování optimalizovaných dávek dle výrobního plánu.

Efektivní plánování, organizování, řízení pilotních projektů, skladového hospodářství a logistiky, zavádění inovativních řešení a postupů v procesu výroby automobilů a převodovek v HMMC.

Sekce Role a odpovědnosti
Plánování výroby
 • Vytváření dlouhodobých a krátkodobých výrobních plánů automobilů a převodovek
 • Vytváření optimální výrobní sekvence s ohledem na úzká místa ve výrobě
 • Řízení pilotních a testovacích fází nových projektů
 • Řízení plynulosti výrobního procesu na linkách
Řízení specifikací
 • Systematická aplikace konstrukčních změn do výroby
 • Řízení kusovníku (BOM) a výrobních instrukcí pro montáž
 • Kontrola specifikací a struktury dílů automobilu
Logistika a inovace
 • Řízení a kontrola procesu objednávek materiálů a dílů ze zemí EU
 • Řízení skladového hospodářství, správa a analýza systémových dat
 • Kontrola a optimalizace logistického toku
 • Zavádění inovativních řešení a postupů napříč výrobními procesy
Řízení dodavatelského řetězce
 • Řízení a kontrola procesu objednávek materiálů a dílů ze zemí mimo EU
 • Optimalizace a řízení dodávek jednotlivých dodavatelů dle výrobního plánu
 • Řízení skladového hospodářství a logistiky na hale převodovkárny
 • Management kontejnerové přepravy a kontejnerového překladiště v HMMC
 • Export převodovek zákazníkům