Organizační struktura

Petr Tomis

Petr Tomis

vedoucí oddělení
údržba 1
(lisovna, svařovna, převodovkárna)
Miroslav Balšánek

Miroslav Balšánek

vedoucí oddělení
údržba 2
(lakovna, finální montáž, technická podpora)

Hlavním cílem je zajištění výborné kvality strojního zařízení a výchova kvalifikovaného personálu pro vytvoření kvalitního systému údržby, abychom dosáhli minimálních prostojů, snížili poruchovost a minimalizovali náklady.

Sekce Role a odpovědnosti
 • Lisovna
 • Svařovna
 • Lakovna
 • Finální montáž
 • Převodovkárna
Údržba a prodlužování životnosti zařízení
 • Aktivně předcházet poruchám
 • Řešení poruch a výpadků
 • Údržba
 • Prevence a údržba
Další činnosti
 • Řízení materiálu a zásob
 • Rozvoj dovedností a schopností
 • Eliminace příčin problémů a předcházení těmto příčinám
 • Rozpočet údržby
 • Technická podpora
 • Provádění specializovaných inspekcí výrobních zařízení
 • Školení operátorů údržby
 • Provádění preventivní údržby
 • Sledování nových technologií
 • Spolupráce s ostatními sekcemi oddělení údržby