Organizační struktura

Kamil Kolařík

Kamil Kolařík

vedoucí oddělení

Zodpovídá za vedení účetnictví a daní v souladu s českými zákony. Velmi důležité úkoly jsou optimalizace financování HMMC a vyhnutí se finančním rizikům. Naším hlavním cílem je maximalizace zisku HMMC.

Dále zodpovídá za kontrolu výdajů a nákladů, poskytuje poradenství ostatním oddělením, kontroluje jejich aktivity týkající se zvýšení zisku, snížení nákladů a zlepšení produktivity.

Sekce Role a odpovědnosti
Finanční účetnictví
  • Účtování a provádění uzávěrek
  • Konsolidace účetnictví s centrálou
  • Vedení účetního auditu
  • Řízení dlouhodobého majetku
  • Tvorba účetních směrnic a postupů
Řízení nákladů
  • Kontrola rozpočtu
  • Plánování a kontrola rozpočtu investic a výdajů
  • (alokace, úpravy, schvalování, uvolňování budgetu, reportování atd.)
Analýza nákladů
  • Kalkulace výrobků
  • Analýza zásob materiálu, rozpracované výroby a hotových výrobků