Organizační struktura

Lukáš Hrnčiřík

Lukáš Hrnčiřík

vedoucí oddělení

Zodpovídá za účetnictví a daně v souladu s českými zákony. Velmi důležité úkoly jsou optimalizace financování HMMC a vyhnutí se finančním rizikům. Naším hlavním cílem je maximalizace zisku HMMC.

Sekce Role a odpovědnosti
Pokladna
 • Plánování kompletního cash-flow
 • Tvorba platební politiky
 • Optimalizace financování
 • Vedení úvěrového limitu s finančními institucemi
 • Zajišťování proti finančnímu riziku
 • Správa pohledávek
 • Řízení závazků
Daně
 • Správa daňového portofolia firmy (DPPO, DPH, malé daně)
 • Optimalizace daní
 • Dodržování daňového kalendáře
 • Jednání se správcem daně
 • Tvorba daňových směrnic a postupů
 • Vnitropodnikové daňové poradenství
 • Řízení daňových projektů