Organizační struktura

Petr Vaněk

Petr Vaněk

vedoucí oddělení

Zvýšení povědomí o HMMC a povědomí o značce mezi cílovými skupinami v regionu, České republice, Evropě i celosvětově.

Sekce Role a odpovědnosti
Komunikace
  • Vnější komunikace s médii a veřejností
  • Vnitřní komunikace uvnitř HMMC (HMMC Express, HMMC News, HMMC TV)
  • Organizace a zajištění exkurzí v HMMC
  • Protokolární návštěvy
  • Příprava tiskovin a inzerce
  • Zajištění propagačních předmětů a dárků
  • Sponzorství, mediální a marketingová partnerství
  • Správa internetových stránek a profilů na sociálních sítích
  • CSR a CSV aktivity
  • Firemní akce