Organizační struktura

Martin Remeš

Martin Remeš

vedoucí oddělení

Nastavení systému a pravidelné doplňování dílů v souladu s Q.C.D., vyhledávání nových dodavatelů a pravidelné zlepšování systému, jež povede ke snížení nákladů a zlepšení kvality.

Sekce Role a odpovědnosti
Řízení dodávek a vývoje dílů 
 • Celkové řízení nového projektu v oblasti nákupu
 • Vyjednávání o cenách dílů
 • Vytvoření plánu, selekce dodavatelů, výběr dodavatelů dílů
 • Zajištění kvality dílů
 • Řízení a podpora dodavatelů (proces, kvalita, náklady, design, operativní problémy)
 • Řízení dodávek dílů
 • Podpora výrobních oddělení
 • Kontrola výrodní kapacity dodavatele v návaznosti na dlouhodobý a střednědobý plán
Kontrola nákladů
 • Plánování a provádění investic nástrojů
 • Kontrola a řízení materiálových nákladů výrobku
 • Podpora v oblasti určování původu
 • Podpora v oblasti změn cen nakupovaných dílů
Rozvoj a řízení dodavatelů
 • Řízení, podpora a spolupráce s dodavatelskou společností
 • Audit dodavatele (5 STAR audit, SQ audit)
 • Sledování kvalitativních ukazatelů a výkonnosti dodavatele
 • Organizace školení a seminářů