Organizační struktura

Jiří Havlín

Jiří Havlín

vedoucí oddělení

Hledá a přijímá talentované zaměstnance, aktivně rozvíjí manažerské vedení a vytváří efektivní HR systém. Dále se zabývá školením zaměstnanců.

Sekce Role a odpovědnosti
Nábor
  • Nábor talentů v požadovaném čase
  • Výběr a zaměstnání vhodných pracovníků
  • Vytvoření efektivního náborového procesu a metod
HR systémy
  • Tvorba HR systémů, jako je struktura pracovních pozic, systém měření výkonnosti organizace, benefitový a kompenzační systém atd.
  • Podpora firemní kultury
Mzdy a benefity
  • Odpovědnost za mzdy, zachování konkurenceschopné úrovně
  • Příprava a zpracování mezd zaměstnanců, správa systému benefitů
Vzdělávání
  • Trénink a vzdělávání zaměstnanců v oblastech jejich profese i v oblasti ztotožnění se s firemní kulturou