Organizační struktura

Jiří Havlín

Jiří Havlín

vedoucí oddělení

Hlavním cílem je efektivní řízení lidských zdrojů společnosti, sledování aktuálních trendů ve světě, atraktivní mzdová politika a benefitní systém. Aktivně rozvíjí manažerské vedení a vytváří účinný HR systém včetně nadstandartního vzdělávání.

Sekce Role a odpovědnosti
Nábor
 • Nábor nových zaměstnanců
 • Agenturní a kmenoví zaměstnanci
 • Lékařské a rehabilitační centrum
 • Lékařské prohlídky a prevence zdravotních problémů
 • Nástupnictví a talentový program
 • Povyšování, převody do kmene
 • HR statistiky
HR systémy
 • Správa HR směrnic
 • Management hodnocení zaměstnanců
 • Organizační struktura společnosti
 • Podpora firemní kultury
 • Správa SAP – HR modul
 • Mzdová politika společnosti a benefitní systém
 • HR analýzy a statistiky
Mzdy a benefity
 • Odpovědnost za mzdy, zachování konkurenceschopné úrovně
 • Příprava a zpracování mezd zaměstnanců, správa systému benefitů
Vzdělávání
 • Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců
 • Příprava a realizace tréninků a školení
 • Podpora klíčových hodnot firmy
 • Organizace workshopů a teambuildingů
Mzdová účtárna
 • Odpovědnost za mzdy zaměstnanců – příprava a zpracování
 • Správa osobních složek zaměstnanců