Organizační struktura

Kontrola a plánování výroby

Jongwook Kim

Jongwook Kim

vedoucí oddělení

Hlavním cílem je zvýšení produktivity a naplnění výrobních strategií společnosti HMMC.SCM (řízení systému dodávek) a včasné doručování dodávek optimalizovaných dle výrobního plánu

Řízení objednávek, logistika – zkrácení délky procesu objednávání a dodávek za pomoci optimalizovaných podmínek výroby.

Sekce Role a odpovědnosti
Kontrola výroby
 • Vytvoření systému kontroly výroby v ERP nebo SCM
 • Řízení denního a týdenního výrobního plánu
 • Řízení plynulosti výrobního procesu na linkách
Kontrola norem a specifikací
 • Vytvoření a řízení systému specifikací, např. ALC kódů a BOM
 • Řízení časového plánu výrobních linek
Logistika
 • Kontrola všech logistických procesů
 • Proces objednávek a kontroly materiálu a dílů na skladě
 • Řízení skladu a správa interní logistiky
Převodovkárna
 • Kontrola výrobní linky a montáže převodovek
 • Zadávání objednávek a kontrola zboží na skladě
 • Řízení skladu a interní logistiky