Organizační struktura

Zajištění interní komunikace směrem k zaměstnancům firmy prostřednictvím interních informačních nástrojů: HMMC Express, HMMC News, HMMC TV. Organizace a provozování exkurzí v areálu HMMC pro veřejnost. Plánování a organizace aktivit, které se zaměřují na témata spojená se společenskou odpovědností firmy a podpory udržitelného rozvoje v rámci HMMC - interně i navenek (CSR/CSV).

Sekce Role a odpovědnosti
Komunikace
  • Vnitřní komunikace uvnitř HMMC (HMMC Express, HMMC News, HMMC TV)
  • Organizace a zajištění exkurzí v HMMC
  • Supervize nad korporátním designem Hyundai
  • Příprava tiskovin a inzerce
  • Správa internetových stránek a profilů na sociálních sítích
  • CSR a CSV aktivity
  • Firemní akce