Organizační struktura

IT Hyundai

Oddělení informačních technologií zajišťuje strategické a operativní řízení a plánování IT pro bezproblémovou výrobu automobilů v našem závodě.

Sekce Role a odpovědnosti
PLANNING
 • Strategické a operativní plánování IT
 • Správa rozpočtů
 • Vedení interních a externích IT auditů
 • IT projektové řízení
 • Dohled a kooperace s outsoursingovou společností (Hyundai AutoEver)

IT AutoEver – Outsourcing

Vytváří a implementuje IT systémy - sítě, servery, aplikace, jako např. ERP, MES, a udržuje je funkční a spolehlivé pro bezproblémový chod výroby.

Sekce Role a odpovědnosti
INFRA
 • Budování a správa IT infrastruktury
 • Správa systémů - instalace, chod a údržba HW a SW
 • Monitorování a správa sítí a serverů
 • Internet a IP správa
 • HelpDesk - podpora systému a hardware zařízení
SAP-ERP
 • Specifické systémy pro výrobu, materiály, finance, controlling, lidské zdroje atd.
 • Nepřetržitá podpora a udržování chodu společnosti
 • Řízení, udržování a zabezpečení systému
 • Monitorování a pravidelné zodpovídání uživatelských dotazů
MES
 • Podpora výrobních aktivit, udržování a monitorování
 • Standardní MES v rámci kontroly výroby
 • Rozšířený MES pro systém kvality zařízení
TECH
 • Programátorská podpora
 • Kybernetická bezpečnost
 • Podpora sekcí v údržbě systému a provozní činnosti