Organizační struktura

Slavomír Cieslar

Slavomír Cieslar

vedoucí oddělení

Zodpovídá za vedení účetnictví a daní v souladu s českými zákony. Velmi důležité úkoly jsou optimalizace financování HMMC a vyhnutí se finančním rizikům. Naším hlavním cílem je maximalizace zisku HMMC.

Dále zodpovídá za kontrolu výdajů a nákladů, poskytuje poradenství ostatním oddělením, kontroluje jejich aktivity týkající se zvýšení zisku, snížení nákladů a zlepšení produktivity. 

Sekce Role a odpovědnosti
Controlling
  • Kontrola rozpočtu
  • Plánování a kontrola rozpočtu investic a výdajů
  • (alokace, úpravy, schvalování, uvolňování budgetu, reportování atd.)
Nákladové účetnictví
  • Kalkulace výrobků
  • Analýza zásob materiálu, rozpracované výroby a hotových výrobků
Reporting a analýzy
  • Skutečnost/plán tržeb, nákladů a zisku
  • Pravidelná analýza a reportování výkonnosti
  • Analýza ziskovosti a realizovatelnosti rozhodnutí
  • Ad-hoc analýzy